VZH-IGP

Voor zowel de VZH als de IGP groep is er momenteel een ledenstop. Wanneer deze vervalt, wordt dit op de website vermeld.

VZH

Personen waarvan wij zien dat zij het in zich hebben om verder te trainen dan de basisgroep, zijn welkom in de Verkeerszekere hond groep, afgekort VZH. In deze groep wordt de band tussen geleider en de hond nog sterker gemaakt en wordt er gewerkt op basis van vertrouwen tussen hond en geleider. De basiscommando’s die geleerd zijn tijdens de basiscursus worden hier uitgebreid en veelvuldig herhaald.

Samen met de groep trainen we om deel te nemen aan het VZH-BH examen. Dit doen we door 2 keer per week te trainen waarbij er uitgebreide aandacht is voor alle aanwezige honden.

De cursus, en het bijbehorende examen, bestaat uit 2 onderdelen:

  1. Afdeling A. Hierbij wordt de hond getraind op de trainingswei. De hond wordt hierbij getraind op de basiscommando’s en het lopen aan de riem.
  2. Afdeling B. De geleider en hond lopen hierbij buiten de trainingswei. Het doel van de training is het leren omgaan met alle verkeerssituaties die zich voordoen tijdens een wandeling.

IGP

De IGP training, afkorting voor internationale gebrauchshunde prüfungsordnung, kan worden gestart na het succesvol behalen van het VZH examen. De training, en het examen, bestaan hierbij uit 3 onderdelen;

  1. Speuren. Bij het speuren dient de hond een spoor, door de geleider uitgelegd, te kunnen volgen en voorwerpen te kunnen vinden.
  2. Appèl. Gehoorzaamheid is een speerpunt voor het behalen van het IGP examen. Er wordt geacht dat de hond zonder riem verschillende commando’s kan uitvoeren zonder hierbij te aarzelen. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan basiscommando’s alsmede nieuwe commando’s zoals het vooruit lopen, revieren en apporteren.
  3. Pakwerk. Teamwerk tussen de hond en de geleider is hierbij cruciaal. De hond wordt geacht een pakwerker te kunnen traceren en, op commando, te bijten in de hiervoor geschikte mouw. Ook hierbij geldt dat appèl cruciaal is voor zowel de training als het examen.