Leden

Bestuur

Danielle
Voorzitster
Trainster vervolggroep/VZH/IGP

Marco
Secretaris
Trainer vervolggroep/VZH/IGP

Nicole
Penningmeester
Trainster vervolggroep/VZH/IGP

Math
Algemeen bestuurslid
Hoofdafrichting/trainer
Bond van de Diensthond

Wiel
Algemeen bestuurslid
Trainer puppygroep/vervolggroep
Webmaster

Roy
Trainer vervolggroep/VZH/IGP
Contactpersoon Bond van de Diensthond

Linda
Trainster vervolggroep